Członkowie honorowi

Pani minister Anna Fotyga
Prof. dr hab. Krzysztof Szwagrzyk
Ks. dr Jarosław Wąsowicz
dr Karol Nawrocki
Piotr Szubarczyk
Prof. Jerzy Grzywacz
Por. Włodzimierz Mikuć
Marian Stefański
Jacek Frankowski