„Inka” (1928-1946) Pamięć i tożsamość.

Barbara Dąbrowa-Jaworska (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnem im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka”) oraz Mariusz Birosz (Prezes Stowarzyszenia „Brygada Inki”) są współautorami książki o sanitariuszce 5 Wileńskiej Brygady AK. Jest to dla naszego stowarzyszenia wielkie wyróżnienie, gdyż obok mieszkańców Czarnego książkę współtworzyli między innymi pomysłodawca srebrnego „Serca dla Inki” ks. dr Jarosław Wąsowicz, wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk, Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej dr Karol Nawrocki, z rodziny „Inki” Maciej Pawełek, reżyser filmu o Ince Jacek Frankowski, Prezes Stowarzyszenia „Dobro Wspólne Ojczyzna” Marcin Bogdan i wiele innych wspaniałych osób dla których Danusia jest wzorem do naśladowania.