O nas

Zarząd Stowarzyszenia „Brygada Inki”

MARIUSZ BIROSZ – PREZES ZARZĄDU
IRENA SZCZEPAŃSKA – SEKRETARZ ZARZĄDU
ARTUR PIETRAS – WICEPREZES ZARZĄDU
RADOSŁAW BATRUCH – WICEPREZES ZARZĄDU
LIDIA BOJAR-BIROSZ – SKARBNIK ZARZĄDU

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia „Brygada Inki”

Mirosław Maciej Zasuwa – przewodniczący
Robert Andrzej Kotys – wiceprzewodniczący
Joanna Beata Feculak – sekretarz