Stowarzyszenie „Brygada Inki” uzyskało dofinansowanie na zorganizowanie ogólnopolskiego sympozjum. Na 400 złożonych projektów z całej Polski zajęliśmy 6 miejsce ( 48 otrzymało pomoc finansową). Zapraszamy do Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. „INKA”! Zaszczycą nas swoją obecnością między innymi: rodzina „Inki”- dr Anna Tertel i Hanna Pawełek, prof. Krzysztof Szwagrzyk, Sławomir Frątczak, Tadeusz Płużański, ks.Jarosław Wąsowicz, dr Karol Nawrocki, Piotr Szubarczyk oraz kombatanci na czele z płk. Weronką Sebastianowicz, mjr Stanisławą Kociełowicz, prof. Jerzym Grzywacem i por. Włodzimierzem Mikuciem. Swój przyjazd zapowiedzieli również dyrektorzy muzeów i prezesi stowarzyszeń związanych z żołnierzami AK ( Jacek Karczewski, Artur Kondrat, Marcin Bogdan). Odbędzie się również recital w wykonaniu znakomitych bardów Andrzeja Kołakowskiego i Pawła Piekarczyka.