Serce dla Inki

OGÓLNOPOLSKA INICJATYWA UPAMIĘTNIENIA DANUTY SIEDZIKÓWNY PS. „INKA” – „SERCE DLA INKI”.

Wspaniali ludzie z całego kraju zaangażowali się aby przybliżać i promować postawę naszej bohaterki, żołnierza niezłomnego Armii Krajowej.

30 SIERPNIA 2017 ROKU W PILE ZOSTAŁA POWOŁANA KAPITUŁA „SERCE DLA INKI”. OGÓLNOPOLSKA INICJATYWA UPAMIĘTNIENIA DANUTY SIEDZIKÓWNY PS. „INKA”. Pomysłodawcą akcji „Serce dla Inki” jest wyjątkowy duszpasterz, salezjanin ks. dr Jarosław Wąsowicz. Jesteśmy zaszczyceni i dumni że wśród Komitetu Wykonawczego i Komitetu Honorowego znalazły się osoby ze Stowarzyszenia „Brygada Inki” z Czarnego. Do Komitetu Wykonawczego zaproszona została Lidia Bojar-Birosz (Przewodnicząca Komitetu na rzecz nadania Zespołowi Szkół w Czarnem imienia Danuty Siedzikówny ps. „Inka”) oraz Mariusz Birosz (Prezes Stowarzyszenia „Brygada Inki”). Wśród wybitnych postaci w Komitecie Honorowym znalazła się Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” z Czarnego, Barbara Dąbrowa-Jaworska. Warto przy tej okazji przypomnieć iż ks. dr Jarosław Wąsowicz, dr Karol Nawrocki, Piotr Szubarczyk, Jacek Frankowski, Marian Stefański – osoby zaangażowane w tę inicjatywę – są Honorowymi Członkami Stowarzyszenia „Brygada Inki”. Dziękujemy księdzu Jarkowi za zaufanie i wyróżnienie.